Monday, September 11, 2017

Updatering om förra


Hvad har händt med Sockerdricka och Haket? · Updatering om förra

Factiskt hade Haket och Sockerdricka bara bytt URL, bara domaine.

Sockerdricka.nu - poesins oas på internet
http://sockerdricka.nu/


Poesi på nätet - Haket Skribentforum
http://www.haket.com/


Deremot saknas ännu articlar på wikipedien:

Skapa sidan "Haket skribentforum" på svenskspråkiga Wikipedia!

Inga resultat matchade frågan.

Skapa sidan "Sockerdricka.nu" på svenskspråkiga Wikipedia!


Inga resultat matchade frågan./HGL

Thursday, September 7, 2017

Hvad har händt med Sockerdricka och Haket?


Hvad har händt med Sockerdricka och Haket? · Updatering om förra

Illustration från "sockerdricka.se":Jag var med i fr a tre webbcommunityn i Sverige: sockerdricka, haket och helgon.net. Jo, jag hade silverplanet och skunk med, men mycket mer marginellt.

Ang. haket.se fins en möjlighet att fråga .se, hvilket jag gjorde bruk af. Får se om jag får svar. Helgon.net tycks jag ha varit med i sedn m e m början - inbjuden af en medlem på haket. Stämde treff Malmö Stadsbibliothek, visade sig hon hade pojkvän, men hon brukade tillfället för att bjuda in mig till helgon.net.

Haket och sockerdricka tyckas nu, till skillnad från Lunarstorm, ha städats bort till och med från wikipedian. På haket och sockerdricka var hufvudsakliga verskamheten att skrifva.

Poesie och noveller och essäer.

Och det gjorde jag - och de fins ej mer!

Hans Georg Lundahl
Nanterre UB
St Nemorius diakon
och fölgeslagare, martyrer*
7.IX.2017

* Trecis, in Gallia, sancti Nemorii Diaconi, et Sociorum Martyrum, quos Attila, Rex Hunnorum, interfecit. Dödades af Attila, altså. Och "Trecis" = i Troyes. Icke långt från Catalauniska fälten. Han kallas Mémiers på franska.

Monday, July 31, 2017

Danskere i Paris


Lad os kalde dem H, V og F.

Lad os sige, de har ingen ønsken forløbig at blive kendt via min blog.

Men de er ved at blive kendte, de skriver.

Her nogle råd : ha en time væk fra hinanden eller tyste side om side før at skrive, hver dag, mindst.

Aftal en time per uge - mindst - før at høglæse. Kom med manuscript eller udskrift af blog poster.

Gif constructive critik - og det tror jeg I ved lige så godt som jeg at det betyder ikke at tillæmpe de floskler i critikken I har hørt, det betyder at sige hvad I selve syntes var godt eller kunde være bedre.

En ting til, H havde ikke før meg mødt en creationist. Altså bør jeg måske præsentere min holdning lidt:

Hvordan er det nu der arkæologer updager hvordan de levet under stenalderen?
http://danskantimodernism.blogspot.com/2011/04/hvordan-er-det-nu-der-arkologer-updager.html


"Og at fjerme deres levetid fra den bibliske kronologi ved datering er noget der førudsætter hvad der skal bevises, at jorden vilde være altfør gammel før at de tider når kul-14-halten endnu var lav sku' være relevante før den lave kul-14-halt i kranierne."


Mer derom på engelsk, på min creationistiske blog, f eks:

How Fast was Carbon 14 Forming During Babel Event?
on Creation vs. Evolution
http://creavsevolu.blogspot.com/2017/07/how-fast-was-carbon-14-forming-during.html


Hygge jer med læsningen, i aften far jeg ud på en måske uge før en kur mod skav, det kan tage lidt tid inden vi ses. Hils pigerne!

Og dem oppe i Norden!

Hans Georg Lundahl
Paris
Sankt Ignats af Loyola
31.VII.2017

Wednesday, July 5, 2017

Om LVU i Sverige


Citerar Annina Karlsson:

Ove Sviden blev utslängd med sina papper flygande i riksdagstrappan ur sitt eget parti, när han tog upp förslag om att gå mot tvångsvårds lagar mot barn då han blivit insatt i det som sker bakom kulisserna. Det gör att man förstår vilken grund bult det är. Han samla ihop sina papper och gick ifrån riksdagen och skrev en bok om LVU istället.

Lönsam kommunal affärsrörelse är det med massor av mätta munnar. Inte minst för forskningen. Ett krig mot familjer och barn. Det är man medveten om så man har beslutat hur många procent som får tas så det inte blir upplopp. Så smart va?

De som drabbas kan stå ensamma med sin förtvivlan och ingen hjälpare finns. Inte ens högsta dumstolen eller JO bryr sej i om dessa barn far illa och dör i plågor utan vård. De faller mellan stolarna säger polisens kriminalare.

Massor med föräldrar orkar inte leva så värst länge i detta trauma som det är att förlora den finaste delen av sej själv, så många blir föräldralösa på riktigt.

Barnen brukas som försökskaniner i forskning, arbetskraft på lantbruk och byggen, djurstall och får finna sej i att bli inlåsta som brottslingar och nerbrottade med polis grepp om de sjunger ut. Många har blivit bjudna på röka så de blir vanerökare utan familjens medgivande på låsta hem. Varför? Det är olagligt.

De lockas till resor med sprit och utnyttjas som sexobjekt.

Över hälften mår så dåligt när de tjänat ut sin tid att de mår psykiskt dåligt. 75 % är för många misslyckanden.

De får i bästa fall en träningslägenhet ett år och dumpas sen på gatan. Som nerbrutna främlingar går drabbade omkring i en värld där de är osynliga. Eller är bästa fall att de rånar en bank?

Som krigskadade mitt i den så kallade freden där alla frågar sej, vilket parti ska vi rösta på? Vilka åsikter vågar de ha? Vem vill bli utslängd ut i kylan med sina valblanketter ? Djävulen en mästare på brott vässar klorna hungringt och ger bra betalt till med aktörer som ljuger om vård och omsorg och ber om ursäkt för att de ibland misslyckas. Men först måste en ny ramla mellan stolarna.

Läs Ove Svidens bok, Lönsam kommunal människohandel.


Ove Svidén verkar ha skrifvit boken jag intet orkade skrifva sjelf.

Ove Sviden Lönsam Kommunal Människohandel
For My Children
https://www.youtube.com/watch?v=g4a1HeHKvNQ


Tack, Ove!/HGL

Sunday, June 11, 2017

Om Barnevernet


Klik før større billed:Jeg fant dette på FB, det er så gott beskrivet!/HGL

Monday, June 5, 2017

Hvad är en sqvär?


I svensktalande och half-svenska delar af Finland hittar man sqvärer* annoncerade som sådana i sjelfva gatuskylten. Ordet kommer från square, uttaladt på engelska.

Det är i stort sedt ett qvarter med trädgård i st f hyreshus, och denna öppnar när grindarne göra så, att döma af Frankrike. För, jo, i Paris hittar man också sqvärer. Men en sådan, t o m flera i taget, uttalas sqvar, rentaf skoar : ung skoar, de skoar, lö skoar, le skoar. Hvaraf inses att finlandssvenska lånat ordet från engelsktalande länder, intet från Frankrike. Eftersom det heter sqvär.

Jag befann mig nyss i en treflig "skoar", Paris cousin till Helsingfors sqvärer.

Välsignad Annandag Pingst!/HGL

* Se Annelis blogg Jeu de rôles... : Dagens ord
augusti 13, 2011
http://jeu-de-roles.blogspot.fr/2011/08/dagens-ord_13.html

Thursday, June 1, 2017

Svar till Stephan Borgehammar!

 
Paris, III arr.
1.VI.2017 eller
To. i Pingstnovenan

Ärade och käre Stephan,
Ett nöge. Och tack för « blommorna ».


Nu till din undran. Jag citerar, för läsarnes (utom dig) uppbyggelse :

« varför kan man intet som geocentriker anta att jorden roterar kring sin egen axel (även i högre hastighet än den du föreslår i artiklarna om söndagsbokstaven) ? Jag frågar av ren okunnighet och i egenskap av agnostiker (mer eller mindre) när det gäller frågorna om solsystemets uppbyggnad och de interstellära avstånden. »

Afsides, till dem som undra hvilken artikel och hvilken hastighet jag talar om :

Creation vs. Evolution : What was the Sunday Letter for the Year of Creation? PartV
http://creavsevolu.blogspot.com/2017/05/what-was-sunday-letter-for-year-of.html

Postulatet är att skapelseåret var söndagsbokstaf B, eftersom fredagen menniskan skapades var en 25. mars, liksom Långfredagen. I år är det A, efter ett skottår CB.

Desideratum är att detta skall funka med St. Hieronymus’ chronologie, nämligen skapelseåret som 5199 f. Chr. Jag fick intet ihop det vare sig med Juliansk eller Gregoriansk calender, intet heller om jag från den sednare tog bort ytterligare skottdagar, en på 3200 år.

Men om alla år upp till Syndafloden (2957 f. Chr.) hade 364 dagar, och året sedan fick en variation af söndagsbokstäfver, är det i stället tillbaka till Syndaflodens år jag bör räkna, då funkar det. Och om nu rymdens himlakroppar fortsatt i samma takt som innan, är det jorden som fått en viss rotation, motsatt riktning, görande dagarne ngt kortare, c:a fem minuter. Och ngt fler per år. Detta var hvad han talade om.

Afsides-anmärkningen öfver.

Jo, man kan antaga att det vore möjligt att jorden roterade kring sin egen axel, och att detta i stort sedt ensamt vore anledningen till natt och dag. Man kan också antaga att hela universum krymper till halfva längden hvarje dimension och att alla krafter anpassa sig, så att inget afslöjar detta. Man kan vara radical skeptiker, det är intet jag.

Jag antar helt fräckt att universum var lika stort alla dimensioner igår som idag, att ljuset gick (i stort sedt) lika snabbt, att verkligheten är stabil och ganska genomskinlig.

Med andra ord, innan jag antar att ngt är annorlunda än det ser ut som, vill jag ha en anledning.

En anleding att antaga en rotation som förskjuter dagens längd med c:a fem minuter nedåt och dagarnes antal per år till 365,2425 och ngt mindre ändå är t ex Henochs bok, som sade att himlakropparne skulle fortsätta till nya himlar och ny jord med ett år på 364 dagar, och då måste (om boken är af Henoch i denna passus) det vara jorden som står för skillnaden.

En annan anledning är söndagsbokstäfverna, som antyder att med St. Hieronymus chronologie (läst hvarje Jul i romerska kyrkan) bättre fungera med menniskan skapad en fredag 25. mars om alla år sedan dess fram till Floden också hade söndagsbokstaf B.

Annars skulle jag intet ha kommit in på ens en långsam rotation.

Hvilka anledningar finnas då att tro på en snabbare ?

1. Gud skulle like gerna kunna snurra jorden kring sig sjelf som universum kring jorden, som Seneca påpekade.

Jo, men en Gud som snurrar universum kring jorden är hela universums Gud.

En gud som bara snurrar jorden kring sig sjelf skulle kunna vara enbart jordens gud.

En Gud som snurrar universum kring jorden har satt oss så att vi se universum som Han skapade det.

En gud som bara snurrar jorden kring sig sjelf skulle snarare vara en smula snillrik, ngt ironisk mot naivitet, och uppmuntrande gentemot snillrik skepsis – der den fins.

Det är skillnaden i stort sedt mellan Abrahams, Isaaks och Jakobs Gud gentemot deras grannars käre Enki.

2. Mycket tyder physiskt på att jorden snurrar, från Coriolis till geostationära satelliter.

Jo, men allt detta kan också fixas om Gud snurrar ethern kring jorden ett hvarf per stellär dag.

Då kräfs också en physik der vectorer och ljus båda äro relativa till ethern, som till sitt medium. Vid eqvatorn skulle theoretiskt ett object falla ned till marken från två meters högd till nra hundra meter vesterut, men innan objectet faller har det redan en vectoriel hastighet gentemot ethern, österut, som jemnar ut detta.

3. Afstånden i rymden äro så stora att det vore absurdt att denna snurrade kring jorden, ungefär som det vore absurdt att oändligheten snurrade. Eftersom en oändlig hastighet är absurd.

Jaså, men det är ju heliocentriska slutsatser.

Om jag intet går med på premissen att Bessels phenomen 1838 är parallactiskt till sin optiska natur, utan detta blir en egenrörelse hos stjernan, så blir det heller ingen trigonometrisk måttstock på hvar denna är.

Om mellan 22 december och 22 juni jorden flyttar sig, medan stjernan står still, blir jordens afstånd till sig sjelf en af längderna i en triangel mellan jord och stjerna, och detta afstånd är då kändt.

Om i stället jorden är stilla, och både sol och stjerna röra sig i samma tact, blir det kända afståndet bara relevant för solen inom stjernhimlen och ethern, medan stjernans två positioner ha känd vinkel från jorden, men okändt afstånd till hvarandra.

Och då faller begreppet « ljusår » som ogrundadt.

Hvilket i sin tur är hyfsadt bra för biblisk chronologie, i o m att begreppet « miljarder ljusår » också faller.

Dermed blir det en slags gissning huru långt borta stjernorna äro. Gifvetvis längre än planeterna, hvilkas afstånd kunna mätas med en samtida trigonometrie (åtminstone ungefär, med reservation för huru mycket det påverkas af tiden mellan solljusets reflecterande på planetytan och det reflecterade ljusets ankomst till jorden).

En ljusdag är ur denna synpunct intet för litet för de egentliga stjernorna, eftersom Pluto är nra ljustimmar ut eller upp. Voyager 1 och 2 äro nu närmare en ljusdag bort, c:a 18 ljustimmar. Om nra år kan denna gissning vara falsifierad eller verifierad. Jag tror snarare verifierad.

Deremot vore tre ljusdagar för långt borta för att ljuset från stjernorna skapade på Fjerde Dagen, Onsdag den 23. mars skapelseåret, skulla hinna nå Adams och Evas ögon den första fredagqvällen i vår historia. En eller två ljusdagar, och om foglar också gilla sjernljus, snarast så att deras ögon sågo det redan Torsdag 24. mars. Dermed : snarast en ljusdag.

Och visserligen blir deras snurr då i rena afstånd snabbare än ljusets hastighet – 6,28 ljusdagar under en dag – men detta räknas intet, eftersom det är i förhållande till ethern som ljuset har sin hastighet. Och dessutom verkar det talet symboliskt, som om stjernorna hvarje dag gjorde sex fulla dagsresor (de 6 ljusdagarne) och en sabbatspromenad (de 0,28 ljusdagarne) – hvarigenom de ge en förebild till Guds anvisning för den menskliga veckan.

Utöfver detta

Du frågade äfven om solsystemets uppbyggnad, geometriskt och med geometrien i rörelser i tiden föreslår jag Riccioli, d v s Tycho Brahe, men uppdaterad med Keplerska ellipser. Mechaniskt är jag, som Riccioli, förespråkare för englar som röra himlakropparne, med eller utan hjelp af gravitation, hvilken enligt Machs princip borde fungera lika bra med Tychonisk geometrie.

Denna geometriska uppbyggnad är nemligen ngt bättre belagd med observationer än de bekanta « miljarderna ljusår ».

Hans Georg Lundahl
som ofvan.